OBJEDNÁVKY:

Objednávky prímame telefonicky na čísle 0948 888 885 alebo cez aplikácie Watsapp, Viber alebo formou SMS na tomto istom čísle. Táto forma je najrýchlejšia. Ak je Vám vhodnejšie objednať sa e-mailom môžete tak učiniť na e-mailovú adresu: info@lilawadi.sk Odpoveď dostanete najneskôr do 3 pracovných dní.

STORNO PODMIENKY:

Ak ste si už masáž rezervovali konkrétny termín a zistíte že Vám tento termín nevyhovuje môžete si ho prerezervovať alebo zrušiť za nasledovných podmienok:

12 a viac hodín pred rezervovaným termínom bez storno poplatku - telefonicky na 0948 888 885

6 až 12 hodín pred rezervovaným termínom s 50% storno poplatkom - telefonicky na 0948 888 885

Menej ako 6 hodín pred rezervovaným termínom už nieje možné presunúť alebo zrušiť termín masáže a je nutné uhradiť 100% storno poplatok. V prípade neuhradenia sa už nebude možné objednať do žiadneho z našich štúdíí. To isté platí aj pri využívaní darčekových poukážok, permanentiek a zľavových kupónov. Úhradu zašlite prosím na č.u.: SK52 7500 0000 0040 0800 3511 a ako Variabilný Symbol uveďte dátum vo forme rok mesiac a deň rezervácie napr. /20211028 pre rok 2021 mesiac 10 a deň 28/ Za pochopenie ďakujeme :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Lilawadi thajských Masáží. Túto prevádzkuje spoločnosť Baracuda s.r.o., IČO 35818921. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Lilawadi thajské masáže zodpovedajú za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Lilawadi si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Lilawadi alebo tretích strán zmluvne viazaných s Lilawadi. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom.


Všetky osobné údaje získava Lilawadi od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.